Politička pismenost mladih

Akademija za žene uz podršku Vlade SR Njemačke od maja 2019. implementira projekt Akademije političke pismenosti mladih koji se sastoji od 8 modula edukacija, podijeljenih u 2 razine, pri čemu učesnici/e u prva četiri modula uče o društvenom i političkom sistemu BiH, a nakon toga u skladu sa razvijenim kriterijima pohađaju drugu razinu sastavljenu od 4 modula na kojima izučavaju EU sistem, euroatlantske integracije, proces pridruživanja, ispunjavanja potrebnih reformi na putu ka EU i šta su obaveze zemlja pretpristupnica i slično.

Nakon uspješno završenih modula, tokom 2019. godine, vezanih za društveni i politički sistem BiH, polaznice i polaznici Prve generacije sada prelaze na drugu razinu i uče o EU sistemu. U nastavku je AGENDA za Prvi modul – EU sistem.

U petak 25.09.2020. organizovan je panel na temu Za šta, a protiv čega se borimo – antifašizam, etnonacionalizam i aktivizam – danas. Upoznajte naše paneliste i panelistice i moderatoricu u nastavku.

Panelisti

Pogledajte video

Rekapitulacija: Modul 7, Radikalizam, antifašizam, nacionalizam, Akademija političke pismenosti mladih u BiH

Akademija za žene je od 25. do 27.09.2020. godine, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, realizirala 7. modul koji se bavio temama vezanim za radikalizam, antifašizam i nacionalizam u okviru projekta Akademija političke pismenosti mladih u BiH. Mladi ljudi koji su aktivni u bh. političkim strankama, kao i oni koji su društveno aktivni u svojim zajednicama, birači i biračice, najrazličitijih obrazovnih pozadina i iz svih dijelova naše zemlje, bile su dio trodnevne edukacije u okviru njihovog 7. modula.
Prvog dana, prije početka teorijsko-praktičnih predavanja, organizovan je tematski panel pod nazivom “Za šta, a protiv čega se borimo – antifašizam, etnonacionalizam i aktivizam – danas ” na kojem su učestvovale poznate osobe iz bh. javnog života: Kristina Ljevak, novinarka i moderatorica; Larisa Šuša, aktivistkinja; Ivana Marić, politička analitičarka; Sead Turčalo, profesor dekan Fakulteta političkih nauka, te Dragan Markovina, historičar i pisac. Polaznice programa Žene za žene imale su priliku čuti lične priče, historijske činjenice, sociološka iskustva, analize savremenih političkih strujanja kao i konkretne aktivnosti koje se mogu poduzimati – unutar svoje zajednice ali i šire društveno – pritiv negativnih pojava koje fašizam, etnonacionalizam i ekstremizmi svih vrsta proizvode danas u našoj zemlji ali i šire.
Tokom subote i nedjelje, na predavanjima, od kojih su neka bila posebno interaktivna, govorilo se o brojnim praktičnim i teorijskim aspektima različitih vrsta radikalizama, o fašizmu i antifašizmu, etonacionalizmu i sličnim pojavama u društvu. Dalibor Tanić, sa znanjem mastera iz oblasti neuro-lingvističkog programiranja, radio je sa polaznicama/ima, kroz tehnike NLP-a, na autorefeleksijama o radikalnom, nacionalističkom i stereotipnom ponašanju kojima smo svjesno ili nesvjesno često skloni. Prof. dr. Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu predavao je o nasilnom, ali i drugim vrstama, radikalizama i etnonacionalizmu, analizirajući ih kroz kontekstualizaciju. Dragan Markovina, povjesničar, publicista i pisac je sa polaznicima/ama razgovarao o historijskom naslijeđu antifašizma, šta je on značio nekad a šta njegove vrijednosti znače danas i zašto je on univerzalan i neopodan u našem i svakom drugom društvu. Alen Kristić, teolog i pisac iz Centra za mirovno obrazovanje, praktično je radio na dekonstrukciji govora mržnje i iznalaženju načina da se ojača otpornost zajednice na ekstremističko nasilje kojem svakodnevno svjedočimo.
Podsjećamo, Prva generacija polaznika/ca, koji je sada završila sa 7. modulom na drugoj razini, od maja 2019. kroz Akademiju političke pismenosti mladih prolazi edukaciju, koja se sastoji od 8 modula. Kroz prva četiri modula učili su o društvenom i političkom sistemu BiH, a nakon toga pohađaju drugu razinu sastavljenu od 4 modula na kojima izučavaju EU sistem, euroatlantske integracije, proces pridruživanja, ispunjavanja potrebnih reformi na putu ka EU kao i brojne druge aktuelne i važne teme.

U nastavku pogledajte GALERIJU slika.

Predavači/ce (VII modul)

Pogledajte video o VII modulu

Video o petom modula “EU sistem” pogledajte ovdje.

Predavači/ce (V i VI modula)