Akademija za žene je nevladina organizacija u Bosni i Hercegovini čiji  cilj je razvijanje i jačanje potencijala žena i mladih u svim sferama društva. Namjera je okupiti žene, ali i mlade oko Akademije te u sklopu projektnih aktivnosti promovirati ljudska prava, demokratiju i rodnu ravnopravnost u društvu.

Osvještavanjem i radom na pažljivo odabranim temama Akademija potiče razvoj kritičke misli, potragu za provjerenim izvorima informisanja, analizu trenutnih narativa ističući potrebu za odgovornim i aktivnim uključenjem u društveno političke procese. Akademija za žene je otvorena za sve zainteresirane i predstavlja platformu koja je usmjerena na rješavanje društvenih i političkih pitanja s ciljem jačanja demokratskog društva u BiH.

Mi prakticiramo neformalno obrazovanje koje se bavi temama kao što su ljudska prava, građanski aktivizam, rodna ravnopravnost, politička i medijska pismenost žena i mladih u politici ili onih koji su zainteresovani za ulazak u politiku. Kroz različite aktivnosti želimo osnažiti naše ciljne grupe da kritički razmišljaju i učestvuju u društveno-političkim zbivanjima u BiH. Naše aktivnosti su usmjerene na obrazovanje, mentorstvo, povezivanje različitih aktera i podizanje javne svijest, te buđenje svijesti o pravima ali i obavezma nas kao pojedinaca/nki.

NAŠ TIM

Direktorica / CEO

Maja Gasal-Vražalica

Rođena je u Livnu, 1983.godine. Akademsko zvanje stiče na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek za germanistiku gdje stiče zvanje profesorice njemačkog jezika i književnosti.

U mandatnom periodu 2014-2018 bila je zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, članica komisija Zajedničke komsije za ljudska prava PS BiH i Komisije za ravnopravnost spolova PS BiH.

Svoja stečena znanja i iskustva u stranačkom i parlamentarnom životu želi podijeliti sa osobama koje se žele društveno i politički anagžirati te stoga osniva Akademiju za žene s ciljem jačanja individualnih kapaciteta svake/og odgovorne/og  pojedinke/nca.

„Samo radom na sebi i odgovornim pristupom možemo doprinijeti društvenoj zajednici i očekivati da ona bude bolja.“

maja@afw.ba

Programska direktorica

Mirela Grünther-Đečević  

 Magistrirala je anglistiku i medije na filozofskom fakultetu Univerziteta Heinrich Heine u Düsseldorf. Ima višegodišnje iskustvo rada u oblastima razvoja civilnog društva, pitanja rodne ravnopravnosti, ljudskih prava, razvoja politika iz oblasti međunarodne saradnje, ali i utjecaj rada međunarodne zajednice i EU na proces demokratizacije u Bosni i Hercegovini i regiji, te u  implementaciji razvojnih programa i projekata.
 
Radila je za UNFPA, UNDP, OHR, te bila direktorica Fondacije Heinrich Böll u Bosni i Hercegovini. Govori njemački, b/h/s i engleski jezik. Objavila je više tekstova koji se tiču društveno-političke situacije u Bosni i Hercegovini.
 
za stranicu2