Larisa Šuša

Akademija za žene

Larisa Šuša rođena je 1980. godine u Gračanici gdje i danas živi radi i aktivno djeluje. Njeno bavljenje građanskim aktivizmom počinje 2014. godine nakon serije protesta JMBG i februarskih protesta u Tuzli. Njena aktivistička priča počela je iz ličnih razloga, a za sebe voli reći da kao prava građanska aktivistica ona zapravo živi cijeli svoj život.  Larisa je svoje znanje, iskustvo i kompetencije iz oblasti HRM, menadžmenta, marketinga, sistematizacije i standardizacije stekla u realnom sektoru, te iste upotrijebila u društveno korisnom radu na polju borbe protiv korupcije, te buđenju građanske svijesti.

Pokretačica je Plenum Gračanice, kao i članica grupe koja je osnovala neformalni Pokret Građana Gračanice, LOBI grupe žena Gračanica, i mnogo drugih aktivističkih i društvenih događaja.  Saradnica je većine gračaničkih udruženja, a svoj poseban angažman posvetila je osnaživanju mladih i žena, te pomoći u ostvarivanju prava za obespravljene radnike/ce.  Bila je učesnica na Western Balkan Summitu i je saradnica domaćih i međunarodnih aktivističkih pokreta i organizacija.

AFW-logo