Akademija za žene je nevladina organizacija u Bosni i Hercegovini čiji  cilj je razvijanje i jačanje potencijala žena i mladih u svim sferama društva.

za stranicu2