Druga grupa

Akademija za žene

Ženskom solidarnošću do promjena: pregled drugog dijela edukacije za drugu grupu

Akademija za žene je od 05. do 07.03.2021. godine, organizovala drugi trodnevni dio edukacije u okviru projekta “Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“, koji finansijski podržava European Endowment for Democracy (EED). Interaktivna predavanja i vježbe od petka do nedjelje, u čujem je fokusu bilo široko polje medijske pismenosti, vodile su Ivana Marić, Amila Ždralović, Medina Muhamedagić, Kristina Ljevak, te Alen Kristić.

Edukacija je započela predavanjem Ivane Marić, političke analitičarke, koja je u okviru predavanja “Mediji, politička propaganda i društvena odgovornost” govorila o značaju političke komunikacije u politici. Mediji igraju značajnu ulogu u politici, posebno novi mediji – web-portali i društvene mreže. Preko njih proširio se broj ljudi koji imaju pristup dijeljenju informacija, a ne samo primanju informacija. Ranije su parlamentarci mogli postati samo oni ljudi koji su vrsni govornici, učeni i ugledni ljudi. Ivana je istakla da danas ne morate imati ništa od toga ako imate dobrog savjetnika za odnose sa javnošću, ali i da se kvalitet onih koji predstavljaju građane/ke vremenom se srozava umjesto da raste. Zaključeno je da je zbog svega toga društvena odgovornost danas postala izuzetno bitna, jer, kako je predavačica istakla: „Pažnju javnosti je lako zadobiti ali se morate dobro potruditi da opravdate i održite povjerenje građana.“

Subotnje jutro je započeo Alen Kristić koji je tokom svog predavanja polaznicama pružio priliku da zajedno prodube svoje znanje o pojmu i važnosti detektiranja konkretnih primjera govora mržnje i u neposrednom svom kontekstu a i globalno. Nakon toga polaznice su davale kratke analize obrazaca, političkih motivacija, odabira ‘žrtve’, te posljedica koje govor mržnje ostavlja. Kroz interaktivan rad tragalo se za primjerima govora mržnje iz „vlastitog konteksta“ (politički lider, ličnosti iz istih političkih opcija i sl.) kako bi se kod polaznica razvila samokritična svijest. U drugom dijelu predavanja bilo je riječi o pozitivnim svjetski poznatim primjerima politilčarki, nobelovki i mirotvorki koje svima mogu biti inspiracija za djelovanje.

Središnji dio dana bio je posvjećen historiji ženskih političkih udruživanja u BiH o kojoj je govorila profesorica dr. Amila Ždralović. Na predavanju je dat istorijski pregled ženskih političkih udruživanja u Bosni I Hercegovini, kroz objašnjenje šireg koncepta politike i političkog udruživanja. Kao značajni trenuci u historiji označili su se: djelovanje AFŽa (sa fokusom na divergentnosti mišljenja u pogledu feminističkog karaktera organizacije), organizovanje konferencije “Drug-ca Žena. Žensko pitanje – novi pristup?” (sa fokusom na razlikama i sličnostima između ‘zapadnog’ i jugoslovenskog feminizma) i ženski mirovni pokret na našim prostorima nakon ’90ih (sa naglaskom na kritičko preispitivanja potencijala ženskog udruživanja). Kroz predavanje se razvila rasprava o potencijalima ženskog (političkog) udruživanja, artikulisanju dominantno ženske (a ne feminističke) politiku i pitanju mogućnosti de(kon)stukcije patrijarhata koji kodira i medijsku kulturu. U drugom dijelu predavanja bilo je riječi o problemu političke subjektivizacije i reprezentacije žena i feminiz(a)ma u medijima.

Treći dan edukacije bio je u potpunosti prosvijećen praktičnim vježbama. Medina Muhamedagić, psihologinja i psihoterapeutkinja, učesnice radionice je naučila kako da savladaju strah od javnog nastupa. Pokazano je da je trema normalna stvar s kojom se bori velika većina ljudi te kako se uprkos tremi može uspješno javno nastupati. Kroz praktične zadatke polaznice su usvojile tehnike, znanja i alate koji mogu pomoći za savladavanja treme te jačanja samopouzdanja. Osnovni cilj je bio da nakon radionice polaznice budu samouvjerenije i svjesniji svojih govorničkih i prezentacijskih sposobnosti. Edukacija je zaokružena temom „Medijska kultura – kako političarke i biračice u BiH mogu da koriste medije“ o kojoj je govorila poznata bh. novinarka Kristina Ljevak. Nakon uvodne teme u okviru koje je bilo riječi o savremenom medijskom okviru, medijskoj reprezentaciji političarki, stereotipima i predrasudama koje njihovo medijsko predstavljanje prati te načinima sprječavanja širenja predrasuda, polaznice su se bavile temama komunikacije s predstavnicima/ama medija i njihovog pretvaranja u saveznike/ice. Prije praktičnog dijela dobile su dodatne preporuke za prevazilaženje neugodnosti od javnog nastupa, pokazani su im primjeri na osnovu kojih su mogle naučiti kako medijski i javni prostor, neovisno od povoda nastupa, mogu pretvoriti u vlastitu, odnosno promociju interesa političke partije koju predstavljaju te su mogle vidjeti kada je „manja šteta“ ne pristati na učešće u nekom televizijskom programu nego učestvovanje po svaku cijenu. Tokom praktičnog dijela simulirao se javni nastup u različitim okolnostima, zaključno sa televizijskim nastupom.

Ovim predavanjem je druga grupa polaznica uspiješno završila šestodnevni program intenzivnih edukacija u okviru projekta Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“. Podijeljeni su certifikati i dogovorena daljna saradnja kroz zajedničke buduće akcije, jer je ovo tek početak udruženog djelovanja u smjeru mijenjanja loših praksi u bh. društvu.

 VIDEO sa drugog dijela edukacije u okviru programa Žene za žene – solidarnošću do promjena

 

Ženskom solidarnošću do promjena: Politička pismenost i građenje mostova među – rekapitulacija prvog dijela edukacije za drugu grupu

Akademija za žene je od 29. do 31.01.2021. godine, organizovala prvi trodnevni dio edukacije u okviru projekta “Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“, koji finansijski podržava European Endowment for Democracy (EED). Interaktivna predavanja i vježbe od petka do nedjelje, vodili su prof. dr. Elmir Sadiković, doc. dr. Jasmin Hasić, doc. dr. Ljiljan Veselinović i Maja Gasal Vražalica, direktorica Akademije za žene. Učesnice su, uz teorijska znanja, imale priliku kroz vježbe primijeniti dobivene tehnike i vještine i tako osvijestiti svoje političke potencijale. Bilo je riječi o raznim aspektima političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini, kroz teoriju i praktične vježbe, sa fokusom na zastupanje interesa žena kao većinskog dijela populacije u sferi izgradnje demokratskog društva.Prof. dr. Elmir Sadiković, sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, govorio je o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u političkom sistemu BiH. Kroz svoje predavanje je otvario važna pitanja političke, ekonomske i pravne teorije. Polaznice su dobile osnovna znanja o odnosima izvršne i zakonodavne vlasti u političkom sistemu BiH, te su zajedno kroz razgovor, argumentima i sučeljavanjem mišljenja identificirali ključne probleme u sistemu i nadležnostima pojedinih nivoa vlasti. Nakon ovih tema, polaznice su sa doc. dr Jasminom Hasićem (Sarajevo School of Science and Technology; Fondacija Humanity in Action BiH) razgovarale o lokalnom i političkom aktivizmu, razbijajući tako predrasudu da su pitanja lokalne samouprave manje relevantna u odnosu na druge nivoe vlasti. Kroz praktične vježbe se radilo u grupama, u okviru kojih su rješavale zadatke, koji su se ticali strategija realizacije inovativnih ideja na nivou lokalnih zajednica kroz sardanju sa nositeljima vlasti u svojim zajednicama, učile su o pravno-formalnim koracima koji mogu da obezbijede saradnju, te osmišljavale strategije koje bi život u zajendicama učinile kvalitetnijim. Doc. dr. Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pružio je osnovna znanja o budžetu i načinu analize budžeta, te izvršenja budžeta. Pored prezentacije načina na koji se mogu analizirati trenutni izvještaji i sagledati okvir za donošenje budžeta, praktično su se analizirala izdvajanja za žene na primjeru budžeta Općine Novo Sarajevo.

Edukaciju su otvorila i zaokružila predavanja i radionice koje je vodila Maja Gasal Vražalica, koja je osim tema koje su bile planirane agendom, pratila i komentare, pitanja i aktivnosti polaznica na prvom predavanju u petak, kako bi u nedjelju na završnom predavanju mogla da im pruži sve odgovore koji su ostali nedorečeni. Na osnovu toga je dopunjena ranije pripremljena vježba, jer su polaznice kao grupa kreirale sve ono što im na predavanjima nije bilo jasno. Predavanja su pratile praktične vježbe, tokom kojih su polaznice bile podjeljene u grupe u okviru kojih su političarke i biračice razgovarale. Političarke su na ovaj način od svoje baze dobile, možda i neugodna, pitanja i komentare o njihovoj angažovanosti u zajednici, strategijama djelovanja unutar stranaka i ostalo.

Drgi dio edukacije za ovu grupu polaznica planiran je za period od 26. do 28. februara 2021, kada će fokus predavanja biti na širokoj oblasti medijske pismenosti i korištenja medija u dobre svrhe.

VIDEO sa prvog dijela edukacije u okviru programa Žene za žene – solidarnošću do promjena

II generacija - lista odabranih polaznica programa Žene za žene - solidarnošću do promjena

Nakon što je prva generacija polaznica uspješno završila svoju edukaciju, u narednom periodu, uz podršku European Endowment for Democracy (EED), nastavljamo sa projektom Žene za žene – solidarnošću do promjena. Čestitamo drugoj generaciji odabranih polaznica i zahvaljujemo se svima vama koje ste, u velikom broju, izrazile interes za ovaj vid neformalne edukacije i poslale svoje prijavne obrasce. Poziv za III generaciju istog programa objavićemo krajem februara.

Br.

Ime i prezime

Mjesto

Stranka

1.     

Adina Šahinović

Sarajevo

 

2.     

Aleksandra Tomić Ćato

Sarajevo

 

3.     

Alma Demić

Sarajevo

 

4.     

Amela Mešić

Vareš, ZE-DO

DF – Željko Komšić

5.     

Amra Bećirović

Zenica, ZE-DO

NB

6.     

Amra Nalo

Novi Grad, Sarajevo

NiP

7.     

Anđelka Matijević

Sarajevo

 

8.     

Ansela Husetić

Bosanski Petrovac, USK

SDA

9.     

Dženana Hadzimahmutović

Novo Sarajevo

NiP

10.   

Dženana Subašić

Ilidža

NiP

11.   

Enisa Rađo

Stari Grad, Sarajevo

NiP

12.   

Fikreta Čobo

Gradačac, TK

SBB

13.   

Lorena Čelan

Sarajevo

 

14.   

Maja Kulenović

Sarajevo

 

15.   

Milena Mihajlović

Doboj

 

16.   

Milica Pralica

Kozarska Dubica, RS

 

17.   

Monika Mesulić

Rogolj, Gradiška, RS

SDS

18.   

Nejla Emšo

Sarajevo

 

19.   

Sandra Vlačina

Banja Luka, RS

SPS

20.   

Savaldina Sutkovic

Donji Vakuf, SBK

 

21.   

Selma Čamdžić

Zenica, ZE-DO

 

22.   

Tea Milović

Sarajevo

Platforma

23.   

Vahida Maric

Mostar, HNK