"Empatija i odgovornost za životnu sredinu" - održan modul Akademije političke pismenosti mladih u BiH

Akademija za žene

Fondacija „Akademija za žene“ je od 19. do 23. juna u Neumu organizirala modul „Zelene agende i ekološka svijet“ u okviru Akademije političke pismenosti mladih u BiH za polaznice i polaznike 3. i 4. generacije.

Učesnice_i su imali_e priliku da razgovaraju sa stručnim predavačicama i aktivisticama iz oblasti zaštite okoliša i promocije održivih energetskih izvora. Sa nama su bile dr. Sanela Klarić, Majda Ibraković i Azra Berbić.

Sa dr. Sanelom Klarić učesnice_i su razgovarali o praktičnim svakodnevnim akcijama koje mi kao pojedinci_ke možemo da poduzmemo u odgovornom izboru. Kroz EU Green Deal i zelene agende smo analizirali postojeće politike u BiH, mogućnostima koje naši izabrani predstavnici_e propuštaju i o neophodnim zakonskim aktima. Dr. Klarić je pojasnila i koncept „8R“ cirkularne ekonomije, konteksualizaciju zelenih politika u zemljama Zapadnog Balkana i ekološke povijesti koju (ne)svjesno baštinimo na ovim prostorima. Majda Ibraković je predstavila osvrt na Zelenu agendu u temi razgovora “Zelena agenda: igra, istina ili izazov”. Njeno odgovorno djelovanje je započeto u rodnom gradu, Zenici, te je kroz svoje iskustvo polaznicama i polaznicima ukazala na kršenje svih zelenih normi (i zakona) koje se čine pri iskopavanju ruda, energetske zavisnosti od uglja, a posebno je naglasila važnost postojanja više energetskih opcija.

Dugogodišnja aktivistica i pravnica, Azra Berbić, je pružila prikaz pravnih i terenskih borbi aktivista i aktivistica za rijeke širom BiH i Balkana. Predstavila je rezultate solidarnog djelovanja, jer kako kaže: „Rijeke ne poznaju granice“. Istakla je da su borbe protiv izgradnje mini hidroelektrana i zagađenja voda probudile i mirovni potencijal, te u konačnici proces društvenog ozdravljenja.

Sa našom polaznicom 4. generacije, Arijanom Turković, učesnici_e su učili o političkim strategijama kroz temu “Kako komunicirati sa izabranima, inicijative, rezultati”. Polaznici i polaznice su imali_e priliku u radu u grupama da kreiraju inicijative koje će podnositi lokalnim/kantonalnim/entitetskim skupštinama i parlamentima, u ime građana, kluba ili udruženja.

Ovaj modul smo zaključili rečenicom dr. Sanele Klarić „”Ako hoćete nešto da radite u okolišu morate biti odgovorni, emotivni i empatični, jer je okoliš ljubav”, te smo definisali naredne korake naših akademaca i akademkinja.

Realizaciju projekta Akademija političke pismenosti mladih u BiH podržava Vlada SR Njemačke i Njemačka Ambasada Sarajevo.

 

za stranicu2