Kristina Ljevak

Akademija za žene

Biografija

Kristina Ljevak (rođena 1980. u Sarajevu, BiH) završila je studij komparativne književnosti i Visoku školu novinarstva Media Plan. Urednica je u Izdavačkoj kući Buybook i glasnogovornica Internacionalnog festivala književnosti Bookstan. Kao novinarka i urednica 20 godina radi u domaćim i regionalni medijima. Posvećena je afirmaciji nezavisne kulture i umjetnosti u Udruženju Zvono, saradnica je brojnih organizacija čiji rad je fokusiran na ljudska prava, borbu protiv diskriminacije i njegovanje kulture sjećanja. Feministica je i LGBTI aktivistica.

O predavanju

Medijska kultura – kako političarke i biračice u BiH mogu da koriste medije – Nakon uvodne teme u okviru koje ćemo se baviti savremenim medijskim okvirom, medijskom reprezentacijom političarki, stereotipima i predrasudama koje njihovo medijsko predstavljanje prati te načinima sprječavanja širenja predrasuda, posvetićemo se temama komunikacije s predstavnicima/ama medija i njihovog pretvaranja u saveznike/ice. Prije praktičnog dijela bavićemo se preporukama za prevazilaženje neugodnosti od javnog nastupa, pronaći ćemo primjere na osnovu kojih možemo naučiti kako medijski i javni prostor, neovisno od povoda nastupa, možemo pretvoriti u vlastitu, odnosno promociju interesa političke partije koju predstavljamo te izdefinisati kada je „manja šteta“ ne pristati na učešće u nekom televizijskom programu nego učestvovanje po svaku cijenu. Tokom praktičnog dijela simuliraćemo javne nastupe u različitim okolnostima, zaključno sa televizijskim nastupom, koji ćemo snimati i na kraju zajednički analizirati.

O projektu

Edukacije na temu medijske kulture doprinose sistematizaciji postojećeg znanja polaznica, sticanju novih znanja i vještina za efikasniji javni/medijski nastup i prevazilaženju prepreka poput straha od javnog nastupa koje nas ograničavaju prilikom plasiranja sadržaja koje želimo da komuniciramo s javnošću.

AFW-logo