Akademija za žene (AfW) u narednom periodu uz podršku European Endowment for Democracy (EED) realizira projekt “Žene za žene – solidarnošću do promjena“ Ovim projektom želimo da povežemo žene različitih dobnih skupina, koje su aktivne u različitim oblastima javnog života, kako bismo ih osnažile da zajedničkim djelovanjem mijenjaju loše prakse u društvu. Cilj projekta je političko opismenjavanje žena, kako onih koje djeluju u političkim subjektima tako i onih koje nisu članice političkih subjekata, ali prate društveno-politička dešavanja, aktivne su u svojim zajednicama i izlaze na izbore. Učesnice u projektnim aktivnostima imat će priliku slušati predavanja na teme: 1. Politička pismenost – šta političarke i biračice u BiH moraju znati o politici 2. Medijska kultura – kako političarke i biračice u BiH mogu da koriste medije 3. Mostovi između političarki i biračica – solidarnošću do promjene Vjerujemo da žene imaju zajedničke interese, te će stoga u svim modulima pored edukacije imati priliku i da se umrežavaju, jer je aktivno povezivanje neophodno za izgradnju i jačanje solidarnosti među ženama bez obzira djeluju li unutar političkih subjekata ili ne. Nažalost, spremne smo olako osuditi jedna drugu, sve rjeđe podržati, a pri tome najmanje smo spremne slušati jedna drugu, suočiti se sa sopstvenim i tuđim manama i vrlinama, te pokušati zajedničkim naporima i strategijama ojačati poziciju žena u društveno-političkoj zbilji u BiH. Da bismo bile jedna drugoj podrška, moramo se politički opismeniti i razviti stategije zajedničkog djelovanja.