Seksualno nasilje – Krivično djelo silovanja u Bosni i Hercegovini

Akademija za žene

Fondacija „Akademija za žene“ uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke i Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini implementira projekt pod nazivom „Seksualno nasilje – Krivično djelo silovanja u Bosni i Hercegovini“.

Projektne aktivnosti počele su sa istraživanjem kojim se analizirao zakonodavni okvir Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta, primjena zakona, protokoli u postupanju, statistika, te koliko je javnost informirana o pomenutom zakonodavnom okviru, na koji način bi postupila u slučaju da su žrtve ili im se za pomoć obrati žrtva krivičnog djela silovanja. Istraživanje koje će uskoro ugledati svjetlost dana dalo je uvid u neujednačen zakonodavni okvir na nivou entiteta i Brčko distrikta, ignoriranje obaveza koje proizlaze iz ratificirane Istanbulske konvencije, te još uvijek prisutnoj stigmatizaciji žrtve i preispitivanju njenog ponašanja, umjesto počinitelja krivičnog djela.

U mjesecu novembru na društvenim mrežama, web stranici i YouTube kanalu Akademije za žene moći ćete pratiti set intervjua na temu „Krivično djelo silovanja u BiH“, kao i izdvojene prikaze rezultata istraživanja.

U mjesecu decembru planirana je konferencija koja će okupiti predstavnike/ce ministarstava unutarnjih poslova, zdravstva, obrazovanja, organizacija civilnog društva, Vijeća učenika/ica, medija, međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Za sve navedeno pratite web stranicu i profile „Akademije za žene“ na društvenim mrežama.

za stranicu2