Publikacija „Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019 godinu“

Publikacija „Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019 godinu“ rad je polaznica druge generacije programa Politička pismenost mladih u BiH, koji sprovodi Akademija za žene, uz finansijsku podršku Vlada Savezne Republike Njemačke. Selma Alisaphić i Sandra Janković, uz asistenciju Nihada Ahmića, i pod mentorskim vodstvom doc.dr. Ljiljana Veselinovića, dale su prikaz programa i aktivnosti usmjerenih na djecu i mlade kroz detaljnu analizu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu.

Naslov: Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu: Programi i aktivnosti usmjereni na djecu i mlade
Autorice: Selma Alisaphić i Sandra Janković
Asistent: Nihad Ahmić
Mentor: Ljiljan Veselinović

Publikaciju možete pogledati

Ovdje