Engaged Youth tekstovi

Selma Alispahić 

Polaznica je druge generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH.

Rođena je 1995. godine u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2017. godine je diplomirala filozofiju i sociologiju, 2019. godine magistrirala filozofiju, a trenutno je studentica završne godine master studija sociologije. Pored naučno-istraživačkih i društveno-političkih aktivnosti, bavi se crtanjem, slikarstvom i digitalnom umjetnošću. 

Riad Idrizović

Polaznik Akademije političke pismenosti mladih u BiH.

Rođen je 1995. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu, Prvu gimnaziju, završio je u Sarajevu nakon čega je upisao Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Student je Odsjeka za upravljanje u kriznim situacijama na pomenutom fakultetu. Riad je polaznik, osnivač, organizator i alumnista brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, ljetnih škola i političkih akademija poput Ljetne škole „Rizici u urbanim sredinama“, Ljetne škole Veleučilišta Velika Gorica upravljanja u kriznim situacijama i drugih.

Ferid Omić
Polaznik Akademije političke pismenosti mladih u BiH
Učenik Richmond Park International School Zenica
“Još nisam digao ruke od Bosne i Hercegovine. Previše dragih ljudi i uspomena bih ostavljao za sobom kada bih otišao u iseljeništvo.
Bosanski narod može i zaslužuje bolje. Želim da se zajedno borimo za takvu realnost.”

Zerina Osmić
Polaznica Akademije političke pismenosti mladih u BiH
Učenica Treće gimnazije u Sarajevu
Želim raditi na poboljšanju države, pa tako i same sebe, a to je također jako teško bez poznavanja političke situacije. Da bi djelovali ispravno, potrebno je da vladamo ispravnim informacijama i znanjem.

Stefan Savić
Polaznik Akademije političke pismenosti mladih u BiH
Zovem se Stefan Savić, imam 23 godine i apsolvent sam Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za grafiku. Predsjednik sam Skupštine Asocijacije studenata Akademije likovnih umjetnosti i član umjetničko aktivističkog kolektiva ODRON. U slobodno vrijeme bavim se pisanjem i muzikom. Volim svoju zemlju i nadam se da je nikada neću morati napustiti.

Dunja Nikšić
Polaznica Akademije političke pismenosti mladih u BiH
Prof. mr. Nikšić Dunja, rođena 06.09.1985.godine u Sarajevu. Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, magistrala na fakultetu Političkih nauka, odsjek Politologija, smjer Evropske integracije u Sarajevu na temu Umjetnost kao oblik političke emancipacije građana.

Radi kao prof. Muzičke/glazbene kulture u Međunarodnoj školi i u onovnoj školi. Svoj rad je usmjerila i na rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju kroz muzikoterapiju u centru „Colibri”.

Aktivni je član Akademije za žene.

Lamija Kadić, studentica Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Na koga se Bosna i Hercegovina ugledala u rješavanju ove krize i gdje smo kao društvo podbacili, pročitajte u nastavku.

Ferid Omić, polaznik prve generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH, osvrnuo se na funkcioniranje zdravstva i školstva u državi za vrijeme Jugoslavije i danas, tranziciji i stagnaciji, odnosu države prema mladima, te zrelosti koju su mladi pokazali u najtežim situacijama kao što je ova danas, te činjenici gdje i u čemu vidi spas za ovaj narod.

Prof. mr. Nikšić Dunja, rođena 06.09.1985. godine u Sarajevu. Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, magistrala na fakultetu Političkih nauka, odsjek Politologija, smjer Evropske integracije u Sarajevu na temu Umjetnost kao oblik političke emancipacije građana. Radi kao profesorica Muzičke/glazbene kulture u Međunarodnoj školi i u onovnoj školi. Svoj rad je usmjerila i na rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju kroz muzikoterapiju u centru „Colibri”.

U kakvom odnosu su umjetnost i politika, ko je u čijoj službi i na koji način, i kakvu ulogu sloboda ima u svemu, pročitajte u fantastičnom tekstu naše Dunje, aktivne članice „Akademije za žene“.