07Dec/20

Faruk Hadžić

Faruk Hadžić Biografija Faruk Hadžić je makroekonomski analitičar i konsultant sa preko deset godina radnog iskustva u struci. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo, odsjek Međunarodna ekonomija, a trenutno je doktorantRead More…

19Nov/20

Amila Ždralović

Amila Ždralović je docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zvanje profesorice filozofije i sociologije stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dok je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu steklaRead More…

28Oct/20

Azra Hadžiahmetović

Prof. dr. Azra Hadžiahmetović Biografija Prof. dr. Azra Hadžiahmetović redovni je profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programuRead More…