Poziv za treću i četrvtu generaciju polazinka/ca akademije političke pismenosti mladih u BiH

Akademija za žene

Akademija za žene uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke objavljuje Poziv za treću i četrvtu generaciju polazinka/ica Akademije političke pismenosti mladih u BiH.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu mlade osobe od 18 do 35 godina koje su članovi/ce političkih subjekata u BiH, kao i one  koje nisu članovi/ice političkih subjekata u BiH i žele tek učiti ili unaprijediti svoje znanje iz politike i društveno političkih procesa u BiH i  EU.

Broj mjesta je ograničen.

TERMINI ODRŽAVANJA MODULA ZA IZABRANE POLAZNIKE/CE:

Projektne aktivnosti raspoređene su u osam modula, a svaki modul se održava od petka do nedjelje u Sarajevu. Izabrani/e polaznici/e bit će blagovremeno obaviješteni/e o terminu i mjestu održavanja modula.

PREDAVAČI/ICE

Predavači/ice su iskusni eksperti/ce i/e posjeduju teorijsko znanje, vještine za edukaciju i podučavanje drugih. Svojim metodološkim pristupom ciljano potiču polaznike/ice Akademije da uče i otkriju vlastite potencijale, upoznaju se s instrumentima, mehanizmima i resursima kako bi postali /e svjesniji/e i odgovorniji/e građani/ke, proaktivni/e u društveno-političkom životu.

ROK ZA PRIJAVE

Prijavni obrazac možete popuniti do 20.10.2022. godine (ne trebate ga dodatno slati).

Akademija za žene će objaviti listu polaznika/ica na svojoj web stranici i profilima društvenih mreža.
Organizator snosi sve troškove.
Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na info@afw.ba
Radujemo se Vašim prijavama.

Tim „Akademija za žene“