Pozivnica na konferenciju
„Politička pismenost mladih u Bosni i Hercegovini“

Akademija za žene

Akademija za žene Vas sa zadovoljstvom poziva na konferenciju koja se organizuje u okviru projekta „Politička pismenost mladih u Bosni i Hercegovini“ koji finansiraju Vlada Savezne Republike Njemačke i Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH. Konferencija će se organizovati u srijedu, 02.februara/veljače 2022. godine u hotelu Hills, na Ilidži (Butmirska cesta 18) sa početkom u 10:00.

Ova konferencija je završni događaj u okviru dvogodišnjeg projekta i njome želimo da obilježimo značaj programa koji je okupio mlade ljude od 17 do 35 godina s područja čitave BiH, kako one koji/e su članovi/ce političkih subjekata u BiH, one koji/e djeluju u organizacijama civilnog društva kao i one koji/e su do sada izbjegavali društveno-politički aktivizam. Ideja za aktivnosti i edukacije ove vrste nastala je kao potreba da se mladim ljudima osigura prostor za političko opismenjavanje. Dvije generacije mladih ljudi koji su aktivni u bh. političkim strankama, kao i onih koji su društveno aktivni u svojim zajednicama, najrazličitijeg obrazovanja i ideoloških opcija, bili su dio ove edukacije. Program se sastojao od osam modula, podijeljenih u dvije razine. Tokom prve razine, učesnici/e su kroz četiri modula učili/e o brojnim temama vezanim za društveni, ekonomski, izborni i politički sistem BiH, a nakon toga su prelazili/e drugu razinu sastavljenu, također od četiri modula na kojima su izučavali EU sistem, euroatlantske integracije, proces pridruživanja, ispunjavanja potrebnih reformi na putu ka EU, o trgovinskim odnosima i slično. Poseban akcenat je bio na temama poput ljudskih prava, građanskog aktivizma, rodne ravnopravnosti, političke i medijske pismenosti mladih u politici, onih koji su zainteresirani za ulazak u politiku ili za aktivizam. Sve ove teme i znanja neophodne su kako bi se mladi ljudi na adekvatan način uključili u društveno-politički život i procese u BiH, ali i ohrabrili i dobili vještine važne za javne nastupe, kritičko mišljenje, učešće u donošenju odluka itd.

Konferenciju čine tri panela, u okviru kojih će govoriti mladi političari i političarke, aktivisti i aktivistice, a biće upriličena i promocija publikacije „Stasaj, glasaj, zatalasaj! Priručnik za političku pismenost u Bosni i Hercegovini“ koja je proizvod zajedničkog rada polaznika i polaznica obje generacije, uz mentorsko vodstvo tima stručnjaka i stručnjakinja iz pojedinih oblasti. Ovaj priručnik treba da posluži svim onim osobama koje se kandidiraju za različite političke funkcije, prvi put izlaze na izbore ili jednostavno žele da se informišu o osnovama političkog uređenja BiH.

Zbog epidemioloških mjera i ograničenog broja posjetitelja/ica, molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do utorka 25.01.2022. na e-mail jasmina@afw.baSve aktivnosti će se organizirati uz puno uvažavanje propisa o okupljanju tijekom pandemije COVID-19.

Agenda konferencije je u nastavku. (Bosanski/Engleski)