Jasmina Kamber – Omerbegović

Biografija

Rođena je u Sarajevu 25. novembra 1974. gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Na Fakultetu političkih nauka (Odsjek Sociologije) Univerziteta u Sarajevu stekla je zvanje Magistrice sociologije. Sudjeluje u sociološkim, komunikološkim i politološkim istraživanjima i projektima. Urednica je knjige prof. dr. Gaje Sekulića „Individuum i nasilje“, te knjiga prof. dr. Nermina Mujagić “Tihi govor Bosne“ i „Politika kako spektakl“. Pripadnica je Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u činu majora. Jedna je od priređivača Fotomonografije „Bosna i Hercegovina – 15 godina učešća oružanih snaga u operacijama podrške miru 2000-2015“. Vojno obrazovanje kroz karijerne, funkcionalne i specijalističke edukacije stiče u nacionalnim i internacionalnim (NATO, UN, PfP) školama i centrima. Sudjelovala je u NATO misiji „Odlučna podrška“ u Afganistanu i UN misiji MINUSMA u Maliju. Područja njenog interesa su: sigurnost, rodna ravnopravnost, vojna sociologija, međunarodni odnosi.

O predavanju

Fokus kroz predavanje i radionicu će biti na procesu donošenja odluka koji pruža izvediv okvir za stvaranje, koordinaciju i dodjeljivanje zadataka u organizacijima a kako bi se postigla najveća vjerovatnoća uspjeha. Proces se sastoji od glavnih aktivnosti: planiranja, pripreme, izvršavanja i procjene. Važan dio predstavlja i praktična vježba kako bi učesnice što bolje shvatile korake procesa donošenja odluka. Kroz sam proces bavićemo se pitanjima koji se tiču problema kako da rodno odgovorno budžetiranje u lokalnim zajednicama postane uspješna praksa sa vidljivim rezultatima, te da uvide da se sve mi možemo uspješno uključiti u taj proces.

O projektu

Ove edukacije doprinose boljem razumjevanju organizacijskih, te temeljnih budžetskih i generalno ekonomskih pojmova, te pokazuju važnost uvažavanja principa rodne odgovornosti.