Promocija knjige dr sc. Anete Sandić Aneta Sandic, specijaliste psihijatrije i psihoanalitičke psihoterapeutkinje „UVOD U FORENZIČKU PSIHOLOGIJU“

Povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja “Akademija za žene” u suradnji sa Homework HUB Sarajevo organizira promociju knjige
„Uvod u forenzičku psihologiju“ dr sc. Anete Sandić, specijaliste psihijatrije i psihoanalitičke psihoterapeutkinje.

U razgovoru sa autoricom, pored Vas, učestvuju
prof.dr. Enedina Hasanbegović-Anić i
ministar unutranjih poslova Admir Katica

Svi/e ste pozvani/e.

Datum: 09.12.2019.
Satnica: 20h
Lokacija: Homework HUB, Kolodvorska 12, Sarajevo

U ovoj knjizi autorica stručno, egzaktno predočava pojam, znakove tj. klinikču sliku „sindrom zlostavljane žene”, obrađuje problematiku nasilja u porodici, faktore koji su u direktnoj sprezi sa ispoljavanjem istog, te nivoe ozbiljnosti fizičkog povrjeđivanja. Stoga se u ovom rukopisu dr sc. A. Sandić bavi i faktorima rizika od letalnog, smrtnog ishoda, kao i posljedicama nasilničkog ponašanja u porodici na djecu. Predočava i forenzički instrumentarij namijenjen za profesionalno procjenjivanje rizika od porodičnog nasilja.
“Akademija za žene” i Homework HUB su odlučili kampanju „16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja“ obilježiti na način da sa strukom i relevantnim učesnicima/ama u društevno političkom životu otvorimo temu prepoznavanja nasilja kako bismo kao društvena zajednica prestali zatvarati oči i preuzeli odgovornost, te da se založimo za nultu stopu tolerancije spram nasilja.

Dr sc. Aneta Sandić će nam objasniti instrumente kojima se procjenjuje rizik od nasilničkog ponašanja. Predočit će nam i kako prepoznati žrtvu porodičnog nasilja putem prepoznavanja određenih psiholoških obilježja tj. kliničke slike. Dakako, približit će auditoriju i na koji način adekvatno postupati prilikom ispitivanja žrtava nasilja, a ukazat će nam i kako mi kao indirektni/e učesnici/e možemo pomoći žrtvama nasilja u porodici.
Prof.dr. Enedina Hasanbegović – Anić, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek psihologija, će sa stručne strane dati svoj osvrt na ovaj rukopis, kao i važnost da Bosna i Hercegovina ima objavljenu knjigu naslovljenu “Uvod u forenzičku psihologiju” sa jasno predočenim kliničkim slikama žrtava, kao i instrumentarijem namijenjenim za procjenu različitih fenomena od značaja u forenzičkoj psihologiji za sve one koji se bave forenzičkom praksom, kao i obuhvatnim indeksom pojmova koji upućuje na šarolikost sadržaja ove knjige, dakako u okvirima foreničke psihologije. Profesorica Hasanbegović – Anić će u kratkim crtama pojasniti i segment knjige u kojem se autorica bavi rehabilitacijom pojedinih tipova nasilnika, osobito kontroli agresiviteta.

Prof. dr. Enedina Hasanbegović-Anić osvrnut će se i na značaj ovog rukopisa za izobrazbu studenata psihologije s obzirom na to da ovakav udžbenik do današnjeg dana nije publiciran niti u našoj zemlji, niti u zemljama u regionu. Iz pomenutih razloga knjiga o kojoj je riječ zasigurno će koristiti studentima, predavačima, dakako i profesionalcima koji se u svom radu involviraju u široki i iznimno delikatan domen forenzičke prakse kako je u najširem smislu forenzička psihologija sva psihologija koja se koristi u sudske svrhe. Dakako, profesorica Hasanbegović – Anić će predočiti i osobni kratki osvrt o tome i da li je “Uvod u forenzičku psihologiju” autorice dr sc. A. Sandić namjenjen isključivo struci.

Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova KS je pozdržao našu kampanju i u razgovoru sa mnistrom daotaći ćemo se teme nasilja nad ženama i crne statistike u Kantonu Sarajevo kada govorimo o letalnom ishodu tj. ubistvima žena od strane intimnih partnera/poznanika. U tekućoj, 2019. godini, zabilježena su četiri ubistva žena, a žrtva i počinilac su se poznavali, te se nedvojbeno radi o relacijskom krivičnom djelu.