15maj/21

Zorica Bukinac

Zorica Bukinac Akademija za žene Zorica Bukinac (rođena 1964.) započela je profesionalnu karijeru 1989. godine. Njena karijera dosad je bila usmjerena na nacionalnu i međunarodnu sigurnost, posebice vojnu profesiju, obrambenu politiku, žene uRead More…