SPORAZUM O SURADNJI

Fondacija Akademija za žene u sklopu svojih aktivnosti jačanja uloge žena i mladih u društvenopolitičkim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, osnaživanja žena i mladih u svim sferama društva, poticanja na aktivno i aktivnije učestvovanje u prcesima odlučivanja posebnu pažnju poklanja aktivnostima usmjerenim na jačanje uloge žena i mladih u političkim subjektima u Bosni i Hercegovini.
Posvećene ideologiji ravnopravnog i društva jednakih mogućnosti smatramo da se bez demokratizacije političkih subjekata ne može doći do veće zastupljenosti žena i mladih na mjestima odlučivanja, pa samim time ni u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u Bosni i Hercegovini.

U skladu s tim Fondacija Akademija za žene je pokrenula proces potpisivanja Sporazuma o suradnji sa političkim subjektima u Bosni i Hercegovini. Sporazumom o suradnji Fondacija Akademija za žene članicama i članovima političkog subjekta nudi edukacije i učestvovanje u projektnim aktivnostima. Sporazumom o suradnji se također uspostavlja i proces kontinuiranog neformalnog obrazovanja članstva pod pokroviteljstvom Fondacije Akadmeije za žene i njenih partnerskih organizacija.

Ovim vidom suradnje između Fondacije akademije za žene i političkog subjekta olakšava se protok informacija o otvorenim i planiranim projektnim aktivnostima u koje se članstvo može uključiti, te uspostavlja dijalog sa samim članstvom o potrebama za dodatnim edukacijama što u konačnici dovodi do stvaranja odgovornijeg pristupa i ozbiljnijeg shvatanja društvenopolitičkih procesa od strane članstva političkog subjekta, ali i do stvaranja odgovorinijih predstavnica/predstavnika građanki i građana na mjestima odlučivanja.

Fondacija Akademija za žene je Sporazum o suradnji potpisla sa Mirsad Hadžikadić – Platforma za progres i Nezavisni blok.


Neizmjerno smo zahvalne predsjednicima političkih subjekata, gospodinu Hadžikadiću (Platforma za progres) i gospodinu Senad Šepić (Nezavisni blok) na ukazanom povjerenju, spremnosti za suradnju i želji da u političkim subjektima koje predvode uvedu nove prakse kontinuiranog neformalnog obrazovanja članstva, budućih predstavnica i predstavnika u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u Bosni i Hercegovini.