Akademija političke pismenosti mladih u BiH: Modul III 3. i 4. generacije uspješno završen

Akademija za žene

Učesnici i učesnice 3. i 4. generacije „Akademije političke pismenosti mladih u BiH“, od 12. do 14. maja, na III modulu Akademije „Kultura sjećanja, radikalizam, (etno)nacionalizam i antifašizam“, imali_e su priliku upoznati se sa tumačenjima kulture sjećanja u različitim društvenim kontekstima, uzrocima i posljedicama (etno)nacionalizma, antifašističkim djelovanjima u doba uspona desnice, te sa oblicima radikalizma koji su sve prisutniji u društvenoj i političkoj kulturi.

Panelisti i panelistkinje ispred projekta PRO-Budućnost i Udruženja Snaga žene, govorili su o ličnim iskustvima i tragedijama u ratu iz perspektive civilnih stradalnika_ca rata, žena žrtava ratnih tortura, pripadnika vojnih formacija i bivših logoraša. Potresne priče iz prethodnog rata u BiH zaokružili smo porukom da se mir ne podrazumijeva, nego se gradi, empatično, kontinuirano i posvećeno.

O kulturi sjećanja i (zlo)upotrebi termina fašizam, njegovoj genezi i istorijskom porijeklu, učesnica 2. generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH, a sada asistentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, govorila je Selma Alispahić.  Režiser brojnih filmova, dobitnik filmskih i dokumentarnih nagrada, te današnji freelance producent, Zoran Ćatić, prikazao je svoj film “Testament jednom vremenu”, te sa učesnicima i učesnicima, kroz aktivnu diskusiju, otvorio pitanja (njegovanja) identiteta u postratnoj Bosni i Hercegovini, posljedicama rata i o ličnim pričama koje ostaju živi “Testament jednom vremenu”.

Realizaciju projekta Akademija političke pismenosti mladih u BiH podržava Vlada SR Njemačke i Njemačka Ambasada Sarajevo.

za stranicu2