Kultura sjećanja, radikalizam, (etno)nacionalizam i antifašizam

Akademija za žene

U sklopu trećeg modula „Kultura sjećanja, radikalizam, (etno)nacionalizam i antifašizam” polaznici_e Treće i Četvrte generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH imat će priliku upoznati se sa tumačenjima kulture sjećanja u različitim društvenim kontekstima, uzrocima i posljedicama (etno)nacionalizma, antifašističkim djelovanjima u doba uspona desnice, te sa oblicima radikalizma koji su sve prisutniji u društvenoj i političkoj kulturi.

Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji sa CRS-om, u okviru projekta PRO-Budućnost, već dugi niz godina surađuje sa udruženjima žrtava rata na području cijele Bosne i Hercegovine, u cilju psiho-socijalne podrške i ohrabrivanja da javno iznose svoja ratna iskustva i priče. Od 12. do 14. maja, naši učesnici i učesnice će prisustvovati javnom govorenju i ispovijestima žrtava rata iz 10 gradova Bosne i Hercegovine, koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane, Armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske, sa bivšim logorašima i dugogodišnjim mirovnim aktivistima_cama, te sa civilnim stradalnicima_ama rata

Učesnicima i učesnicama će poruku mira, te iskustvu i položaju žena u ratu, u ulozi civilnih žrtava rata, prenijeti Udruženje „Snaga žene“ sa timom i grupom žena koje okupljaju. Udruženje „Snaga žene“ pruža psihološku, socijalnu, medicinsku, pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescentima i djeci (izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu etničku, vjersku, političku i rasnu pripadnost. O dugogodišnjem radu, prijateljstvu i pomoći ženama žrtvama ratne torture, govoriće i moderiraće Branka Antić, predsjednica pomenutog udruženja.

Predavanja o rastućoj desnici u Evropi, genezi razvoja neofašizma i o fašizmu koji se neprikriveno manifestuje, održaće Selma Alispahić, asistentica na odsjeku Sociologija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Realizaciju projekta Akademija političke pismenosti mladih u BiH podržava Vlada SR Njemačke i Njemačka Ambasada Sarajevo.

za stranicu2