Mladi i rodna ravnopravnost-Četvrta generacija političke pismenosti maldih u BiH

Akademija za žene

U sklopu drugog modula „Mladi i rodna ravnopravnost“ polaznici_e Četvrte generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH kroz interaktivno predavanje i rad u grupama obradit će teme nasilja nad ženama i u porodici. U nastavku se možete pobliže informirati o našim predavačima_cama, predavanjima koje su
pripremili_e i njihovim očekivanjima od susreta sa mladima na Akademiji.

za stranicu2