Prof.dr. Elmir Sadiković

Akademija za žene

Prof.dr. Elmir Sadiković, vanredan profesor

Rođen u Sarajevu 1977. godine. Gimnaziju završio u Kelnu, a politologiju studirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Friederich Alexander Univerzitetu u Erlangenu. Sudjelovao u brojnim domaćim i međunarodnim naučno – istraživačkim projektima. Obajvio je pet knjiga i više desetina naučnih radova u indeksiranim bosanskohercegovačkim i međunarodnim časopisima. Nastavnik je na predmetima: “Savremeni politički sistemi”, “Javna uprava”, “BiH i evropske integracije”, “Lokalna regionalna samouprava”, “Evropski regionalizam” i nosilac je modula “Političko predstavljanje” na doktorskom studiju FPN. Od 2017. godine vrši funkciju šefa Odsjeka za politologiju.

O predavanju: Nadam se da ću uspjeti polaznicima/ama akademije prenijeti osnovna teorijska znanja o odnosima izvršne i zakonodavne vlasti u političkom sistemu Bosne i Hercegovine, i da ćemo zajedno razgovorom, argumentima i sučeljavanjem mišljenja identificirati ključne probleme.

za stranicu2