Mladi i rodna ravnopravnost-Treća generacija političke pismenosti maldih u BiH

Akademija za žene

U sklopu drugog modula „Mladi i rodna ravnopravnost“ polaznici_e Treće generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH imat će priliku upoznati se sa rodnom ravnopravnošću kao pojmom, zakonodavnim okvirima koji reguliraju rodnu ravnopravnost, primjenom i praksom u svijetu i u BiH, koliko je rodna ravnopravnost bitna za razvoj demokratije i društva u cjelini i kako se ženski pokret u Bosni i Hercegovini razvijao kroz historiju. U nastavku se možete pobliže informirati o našim predavačima_cama, predavanjima koje su pripremili_e za ovaj modul, te njihovim očekivanjima od susreta sa mladima na Akademiji.

za stranicu2