Ermin Kos, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Akademija za žene

Izborni sistemi kao temelj moderne demokratije u jednom društvu vrlo često je u fokusu javnosti. Odabir izbornog sistema je obično slučajan prema konkretnim istorijskim i socijalnim uslovima zemlje.  Na odabir i dizajniranje izbornog sistema uticaj imaju dvije okolnosti:

       politički akteri nemaju dovoljno osnovnog znanja i informacija ili

       politički akteri upotrebljavaju svoje znanje da promovišu dizajn koji ide njima u prilog.

Predavanje sadrži tri dijela: opće infomacije o izbornim sistemima, Izborni sistem Bosne i Hercegovine i preporuke za buduće kreatore izbornog sistema.

Učesnici će u prvom dijelu predavanja biti upoznati sa: vrstama izbornog sistema, elementima koji čine izborni sistem. 

U drugom dijelu učesnicima će biti prezentiran Izborni sistem Bosne i Hercegovine sa svi karakteristikama koji će uključiti biračko pravo, kandidovanje, izborne jednice, izbornu formulu, dodjelu mandata, izbornu administraciju i zaštitu izbornog prava.

U završnom dijelu biće prezentiran izborni ciklus, te određene preporuke budućim kreatorima izbornog sistema.

Svrha predavanja je približiti učesnicima izborni sistem, te pružiti infomacija za dalje istraživanje i  dizajniranje novog izbornog sistema.

za stranicu2