Pregled predavanja za Drugu generaciju u okviru modula Radikalizam, nacionalizam, antifašizam

Akademija za žene

Druga generacija polaznica i polaznika programa Akademija političke pismenosti mladih u BiH, koji već drugu godinu zaredom Akademija za žene organizuje uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, tokom vikenda od 08. do 10. oktobra 2021. godine, imala je priliku da uči o različitim temama i pojavama vezanim za etno/nacionalizam, radikalizam, ekstremizam, te o historiji i vrijednostima antifašizma.

Modul je započeo predavanjem koje je održao prof. dr. Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu koji je govorio o nasilnom, ali i drugim vrstama, radikalizama i etnonacionalizmu, analizirajući ih i stavljajući u konkretan kontekst. Tokom subote i nedjelje, na interaktivnim predavanjima govorilo se o brojnim praktičnim i teorijskim aspektima različitih vrsta radikalizama, o fašizmu, etnonacionalizmu i sličnim pojavama u društvu. Dalibor Tanić, sa znanjem trenera iz oblasti neuro-lingvističkog programiranja, radio je sa polaznicama/ima na autorefeleksijama o radikalnom, nacionalističkom i stereotipnom ponašanju kojima smo svjesno ili nesvjesno često skloni. Alen Kristić, teolog i pisac iz Centra za mirovno obrazovanje, praktično je radio na dekonstrukciji govora mržnje i iznalaženju načina da se ojača otpornost zajednice na ekstremističko nasilje kojem svakodnevno svjedočimo. 

Prof. dr. Husnija Kamberović, profesor historije sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je sa polaznicima/ama razgovarao o historijskom naslijeđu antifašizma, šta je on značio nekad a šta njegove vrijednosti znače danas i zašto je on univerzalan i neophodan danas.

Pogledajte nastavak videa u kojem naše polaznice i polaznici govore o tome šta je program Akademija političke pismenosti mladih u BiH konkretno značio za njih.

za stranicu2