Semina Ajvaz

Akademija za žene

Biografija

Doc.dr.sc. Semina Ajvaz, šefica Odsjeka za komunikologiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Doktorirala na predsjedničkim kampanjama na Univerzitetu u Tuzli, magistrirala i diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Zaposlena na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru kao šefica Odsjeka za komunikologiju na predmetima: Izborne kampanje, Političko komuniciranje, Odnosi s javnošću, Krizno komuniciranje, Osnove propagande i Brendiranje. Profesorica na Filozofskom fakultetu na Univerzitetu u Zenici na predmetima Odnosi s javnošću u kulturi i Komunikologija. Treću godinu zaredom redovni predavač i voditelj modula Razvoj političkog imidža  na jednogodišnjem programu – školi pri Institutu za razvoj mladih „KULT“, „Obuka uči, misli, djeluj! Za omladinske političke lidere/ice“. Redovni predavač i član ekspertne grupe na projektu PRO budućnost. Predavač na više od stotinu edukacija, radionica i seminara vezanih za poslovnu i političku komunikaciju, izborne kampanje, imidž, medije i medijsku politiku, medijsku manipulaciju, govor mržnje, vještine komuniciranja itd. Učestvovala na mnogobrojnim međunarodnim i domaćim konferecijama, panel diskusijama, okruglim stolovima, seminarima i debatama vezanih za obrazovanje, medije, medijsku politiku, odnose s javnošću, poslovno i političko komuniciranje. Izuzetno bogato iskustvo u kreiranju strategija političkih kampanja, političkom marketingu, kreiranju imidža političara, brendiranju, te izradi kratkoročnih i dugoročnih komunikacijskih planova, kako u BiH, tako i u regionu.

 

O predavanju

Upoznavanje sa političkim imidžom, komunikacijom, odnosima s javnošću i njihovom primjenom bitan je dio političkog razvoja žena, pa je njihov značaj neophodno učiniti jasnijim. Jasnija slika o važnosti političkog imidža omogućit će ispunjenje obaveza, ali i produktivnije djelovanje žena na političkoj sceni. Samopouzdanje – kako se gradi i zadržava, kultura govora i vještine političkog komuniciranja, javni nastupi, asertivno ponašanje u javnoj komunikaciji i vizuelni identitet su teme koje će činiti sadržaj radionice.

 

O projektu

Projekat koji će svakako afirmirati žene kako bi se nametnule na političkoj sceni, ali i educirati ih kako bi usvojile znanje i vještine koje će im zasigurno pomoći prilikom pozicioniranja. Akcenat je podstaknuti žene na političkoj sceni da iskoriste vlastite kapacitete, kako intelektualne, tako i mentalne kako bi se ravnopravno uključile u politički život.

za stranicu2