10May/21

Jasmin Hasić

Jasmin Hasić Akademija za žene Biografija Doktorirao je političke nauke na Universite libre de Bruxelles u Briselu i LUISS Guido Carli univerzitetu u Rimu (2016). Trenutno radi kao docent na Sarajevo SchoolRead More…

03May/21

Semina Ajvaz

Semina Ajvaz Akademija za žene Biografija Doc.dr.sc. Semina Ajvaz, šefica Odsjeka za komunikologiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Doktorirala na predsjedničkim kampanjama na Univerzitetu u Tuzli, magistrirala i diplomirala na FakultetuRead More…