Armin Šetić

Akademija za žene

Ja sam Armin Šetić, rođen sam 19-og novembra 2002.godine. Učenik sam JU Četvrte gimnazije Ilidža. Prošle godine objavio sam svoj prvi roman „Gazija“ koji kazuje o vladavini žena, sultanija, u Osmanskome Carstvu tokom 17-og stoljeća. Bavim se istraživanjem, čitanjem i pisanjem o moćnim i dominantnim ženama u historiji koje su uspješno vladale državama.

AFW-logo