WANGARI MUTA MAATHAI

Na Akademiju političke pismenosti mladih u BiH u dvije generacije prijavilo se 220 osoba starosne dobi od 17do 35. Prijavni obrasci koje su prilikom popunjavanja morali popuniti imao je za cilj ispitati stavove ali i razmišljanja po različitim društveno političkim pitanjima.
Blizu 95% mladih koji su popunili prijavni obrazac i odgovorili na pitanje koje je tretiralo političkog uzora je navelo političare/ke, u najvećem procentu lidere političkih subjekata u Bosni i Herceggovini kao svoj uzor.
Smatramo da je  mladim osobama koje se u budućnosti žele baviti politikom i/ili biti društveno odgovorne i angažirane osobe neophodno proširiti vidike i upoznati ih sa političkim profilima i aktivisticama poput Wangari Muta Maathai. 
Tekst koji objavljujemo djelo je našeg predavača na Akademiji političke pismenosti mladih u BiH, Alena Kristića, i ovom prilikom mu se zahvaljujemo što je dozvolio objavu na stranici Akademije za žene. 
Upoznajte se sa izvanrednom ženom, prvom Afrikankom dobitnicom Nobelove nagrade za mir, WANGARI MUTA MAATHAI.
Nadamo se da ćemo mnoge čitatelje/ke potaknuti da svoje uzore traže u liku i djelu poput Wangari Muta Maathai.