Lista izabranih učesnica za edukaciju “Ekonomski nezavisna žena”

Lista izabranih učesnica za edukaciju “Ekonomski nezavisna žena”:

1. Ena Alibašić
2. Arijana Malagić – Delić
3. Sabina Smajić
4. Mirela Kurtović – Macić
5. Merima Alikadić
6. Amina Pašić – Đerlek
7. Adna Musić
8. Medina Poračanin
9. Amela Islamović
10. Igda Frko
11. Enisa Delalić
12. Edina Šećerbegović
13. Silma Šabanija
14. Amra Omerhodžić
15. Andrea Grahovac – Đošović

Čestitamo izabranim učesnicama.

Vaša Akademija za žene.”