PREPOZNATLJIVA KANDIDATKINJA NA LOKALNIM IZBORIMA

Akademija za žene, uz podršku francuske ambasade u Bosni I Hercegovini, realizovala je projekt za žene, kandidatkinje na predstojećim lokalnim izborima pod nazivom “Vidljiva, angažirana, autentična.”

“Akademija za žene” je od 35 prijavljenih kandidatkinja za trening izabrala 25 žena s područja svih općina Kantona Sarajevo, različitog političkog profila I iskustva. Trening je održan u subotu 21.12.2019. godine u prostorijama HUB Homework – a s početkom u 09.00 sati kojem je prisustvovalo 18 učesnica.

Trening su otvorili direktorica fondacije “Akademija za žene”, gospođa Maja Gasal – Vražalica I gospodin Sylvain Rigollet ispred francuske ambasade koji su akcent stavili na važnost učešća većeg broja žena u političkom životu Bosne i Hercegovine, njihovom kandidovanju na predstojećim Lokalnim izborima i adekvatnom predstavljaju znanja i vještina koje posjeduju, a kojima mogu dati ogroman doprinos društvenom napretku.

Predavanjem pod nazivom „Kandidatske liste i lobiranje u lokalnoj zajednici“ gospođa Maja Gasal – Vražalica skrenula je pažnju učesnicama da pored želje za kandidovanjem moraju biti upoznate sa svojim pravima i obavezama tokom procesa kandidovanja, sa načinima adekvatnog predstavljanja potencijalnim glasačima i glasačicama, nadležnostima po nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a posebno se osvrnula na značaj Zakona o ravnopravnosti spolova i Izbornog zakona.

Docentica na Fakultetu Političkih nauka Ehlimana Spahić tokom svoje sesije učesnice je upoznala sa principima funkcionisanja Lokalne samouprave, nadležnostima na tom nivou na kojem se zavodoljava većina potreba građana I kako da dođu do potencijalnih glasača  tako što će prepoznati potrebe I probleme koji postoje u lokalnoj zajednici.

Hana Tiro temom “Energija društvenih mreža” učesnicama je dala odgovor na koji način funkcionišu najpopularnije društvene mreže, kako se adekvatno predstaviti na mrežama I kako pratiti pokazatelje uspješnosti online kampanje.

Poznata, dugogodišnja novinarka Alma Dautbegović – Voloder učesnice je, kroz improvizovano televizijsko gostovanje pripremala za javni nastup. Svaka od učesnica je predstavila inicijativu koju je osmislila u maksimalno tri minute gostovanja nakon čega su dobile sugestije koje segmente bi mogle unaprijediti prilikom budućih javnih nastupa.

Marijana Klapić, u posljednoj sesiji treninga, govorila je o upravljanju vremenom I kako žene mogu uskladiti brojne obaveze I uloge koje imaju u modernom društvu sa još jednom koja dolazi s kandidaturom na Lokalnim izborima. Razmijenila je s učesnicama lična iskustva u balansiranju poslovnog I privatnog života.

U povratnim informacijama dobivenim od učesnica vidljivo je da je ovo bio trening koji im je mnogo pomogao u teorijskom I praktičnom smislu u definisanju ciljeva I prioriteta kampanje koja im predstoji.