USPJEŠNO ZAVRŠENA PRVA GENERACIJA POLAZNIKA I POLAZNICA „POLITIČKE PISMENOSTI MLADIH U BIH“ AKADEMIJE ZA ŽENE 2019.

SA IV MODULOM – MOSTOVI IZMEĐU LOKALNIH VLASTI I LOKALNIH AKTIVISTA

Od 13. do 15. decembra 2019. godine održan je četvrti modul Političke pismenosti mladih u BiH – „Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista“ čime je ujedno završena prva generacija polaznika i polaznica Akademije za žene.

30 mladih, uzrasta od 17 do 35 godina, iz cijele BiH od maja do decembra 2019. su bili učesnici i učesnice na projektu koji realizira Akademija za žene uz podršku Savezne Republike Njemačke.

Modul „Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista“ pored direktorice Akademije za žene Maje Gasal-Vražalica otvorila je NJ.E. Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske ambasade u Bosni i Hercegovini. Ambasadorica je prilikom svog obračanja učesnicima/ama podijelila svoja iskustva o tome kako je biti diplomatkinja, o svom političkom i društvenom angažmanu kao i o sličnostima i različitostima između Švedske i BiH gleda ravnopravnosti spolova.

 

Akademija za žene pored sjajnih učesnika/ica ima i odlične predavače/ice od kojih ne samo da dobijamo nova znanje nego i sveprisutnu podršku, jedan od takvih predavača je Zoka Ćatić koji je i ovaj put bio sa nama te nas učio o tome „Šta je šema fokusa“ i „Šta je potrebno da bi se napravila dobra novinarska priča“. 

Muhameda Mujakića smo imali priliku čuti sa temom „Osnove lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini”, na kojem smo saznali mnogo korisnih informaciježa koje su našim učesnicima/ama neobhodne za djelovanje i angažman na lokalnom nivou.

Drugi dan četvrtog modula započeli smo na energičnim i uvijek pozitivnim Jasminom Hasićem i temom „„Lokalne inicijative, građanski aktivizam i community building“ i radionicom u kojoj su naši učesnici/e morali osmisliti slogan/pjesmicu/poruke za bh dijasporu objedinjujuči elemente lokalne inicijative, građanskog aktivizma i community buildinga-a.

Da se kroz „igru“ može dosta toga naučiti bio je dokaz naš iduči predavač Mahir Sijamija i njegova „igra“ (NO)Vote koja je produkt iscrpnog istraživanja o političkom sistemu BiH. Na zabavan način podijeljeni u grupe „Narod“ i „Političari“ su učesnici/e znanjem pokušavali ostvariti pobjede.

Berina Bukva je bila iduča predavačica koja je nam je ispričala važnost aktivizma u sprezi sa insitucionalnim dijalogom radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva.

Nedeljno radno jutro smo proveli sa Rubinom Čengić i radili zagovaračke kampanje predavanje i radionicu, a nakon nje smo opet imali priliku vježbati sa Zokom Ćatićem „Šemu fokusa“.

Kraj četvrtog modula smo obilježili podjelom certifikata za 23 učesnika/ce koji tokom svih ovih mjeseci vrijedno bili sa nama, radeći prije svega na sebi, sudjelujući ne samo na modulima nego i aktivnim angažmanom kroz aktivnosti Akademije za žene.

Akademija za žene je posnosna na sve jednog/u učesnika/cu koji su svojim sudjelovanjem rušili stranačke, etnonacionalne, nacionalne, rodne, spolne, dobne, vjerske i sve druge barijere.

Smatramo da smo ovim projektom doprinijeli društvenom i političkom angažmanu mladih u BiH koji će biti pokretaći promjena u svojim zajednicama.

Evaluacije naših polaznica i polaznika nam daje potvrdu da smo na pravom putu i da novim generacijama treba interakcija bez obzira gdje žive, kako se zovu i da li su se opredijelili za društveno politički ili stranački aktivizam.

Kratak osvrt o tome kako je prošao naš četvrtom modul Političke pismenosti mladih u BiH možete pogledati i na linku:

https://youtu.be/5Usdf-fZgjQ

 

Vaša Akademija za žene.