ZAVRŠEN MODUL III: „MLADI I MEDIJI“

Od 25. do 27. oktobra održan je treći modul Političke pismenosti mladih u BiH pod nazivom „Mladi i mediji“. Akademija za žene realizira ovaj projekat od maja do decembra 2019. uz podršku Savezne Republike Njemačke.

Tokom ovog modula učesnici/e pored sjajnih predavača/ica su imali priliku da ima se obrati ambasadorica Švicarske u BiH NJ.E. Andrea Rauber Saxer te da prodiskutuju sa njom o nekim sličnostima i razlikama između Švicarske i BiH.

Moramo naglasiti da su polaznici/e Akademije za žene malde osobe od koji jedan dio njih djeluje u političkim subjektima, drugi dio je aktivan u organizacijama civilog društva, dok je treći dio svjestan potrebe za društvenim i političkim aktivizmom, ali se još uvijek nije odvažio na aktivno djelovanje. Polaznice i polaznici dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, te se njihovom interakcijom i druženjem ruše sve stranačke, etnonacionalne, nacionalne, rodne, spolne, dobne, vjerske i sve druge barijere.

Kako je ovo treći susret naših učesnika/ca vidljiva je bila grupna dinamika, interakcija i prijateljstvo koje se razvilo među njima. Prema riječima predavača/ica okarakterisani su kao aktivna grupa mladih ljudi koji su spremni kritički razmišljati, propitivati, analizirati i djelovati.

Prvi predavač koji je ujedno i otvorio treći modul „Mladi i mediji“ dobro poznati Zoran Zoka Ćatić sa predavanjem „MP3 – Medijska pismenost, psihologija i praksa“, koji nam je pokazao kako se aktivizam može ostvariti putem medija i da mediji može biti i jeste moćan alat aktivizma.

Naredno predavanje je bilo „Mediji – četvrti stup države?!“ koje je održao Milan Trivić o značaju i uticaju koji mediji imaju u svakodnevnom životu, a da toga mnogo puta nismo ni svjesni, te je dio svog dugogodišnjeg iskustva i rada je podijelio sa našim učesnicima/ama.

Nakon toga je slijedila radionica/predavanje Marine Riđić – „Digitalna publika/Efektivno komuniciranje“ i „Digitalni sadržaj“. Pored znanja, učesnici/e su imale priliku usvojiti i praktične primjere kako komunikacijom postići svoj cilj.

Zadnji dan trećeg modula je bio predviđen za Almu Dautbegović – Voloder i simulaciju njene emisije Novi dan Jutarnjeg programa N1 televizije. „Kako se ponašati u studiju, kako tokom emisije, da li istražiti temu o kojoj se razgovara ili improvizirati, koja pitanja postaviti kada vas novinar/ka pozove na gostovanje?“ ta i slična pitanja te odgovore smo saznali kroz praktični primjer. Znanje koje će zasigurno koristiti našim učesnicima/ama tokom svog budućeg političkog, društvenog ili aktivističkog angažmana.

Evaluacije naših polaznica i polaznika nam daje potvrdu da smo na pravom putu i da novim generacijama treba interakcija bez obzira gdje žive, kako se zovu i da li su se opredijelili za društveno politički ili stranački aktivizam.

Kratak osvrt o tome kako je prošao naš treći modul Političke pismenosti mladih u BiH „Mladi i mediji“ možete pogledati i na linku:

Video

Vaša Akademija za žene.