28May/20

Jasmin Hasić​

Jasmin Hasić BIOGRAFIJADoktorirao je političke nauke na Universite libre de Bruxelles u Briselu i LUISS Guido Carli univerzitetu u Rimu (2016). Trenutno radi kao docent na Sarajevo School of Science and Technology.Read More…