Adnan Ćerimagić​

Akademija za žene

Biografija

Analitičar Inicijative za europsku stabilnost (ESI), u kojoj od 2013. godine prati situaciju u zemljama zapadnog Balkana i njihove odnose s Europskom unijom. Završio sam pravo na Univerzitetu u Grazu, Republika Austrija, gdje sam, kao istraživač, kratko radio na Institutu za ljudska prava i demokraciju. Europske studije završio sam na belgijskom Europskom koledžu u Brugesu. Radio sam kao pripravnik u Sekretarijatu Europskog parlamenta i predstavništvu BiH u Bruxellesu te Ministarstvu vanjskih poslova BiH u Sarajevu. Od ljeta 2017. godine živim i radim u Berlinu.

O predavanju

Učesnici/e će se kroz otvoren razgovor upoznati sa procesom pregovora i uslovima koji su doveli do sporazuma između Skopja i Atine, te se kritički osvrnuti na negativne trendove u Europskoj uniji koji su doveli do napada na demokratiju, vladavinu prava i ljudska prava, osnovne vrijednosti Unije. Simulacijom sastanka Vijeća EU tokom kojeg će se odlučivati o kandidatskom statusu BiH, učesnici/e će se detaljnije upoznati sa načinom donošenja odluka u EU, ali i ugledom koji BiH ima u Uniji.

O projektu

Citiraću dio prepiske između dvije žene u časopisu Tarik iz 1909. godine: “Žene moraju biti prve svjetlonoše, zvijezde prethodnice, koje stvaraju svojim životom nerazorive temelje.”

AFW-logo