Nedžma Džananović Miraščija

Akademija za žene

Biografija

Rođena sam, živim i radim u Sarajevu. Bivša sam diplomatkinja, a sada vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Autorica sam tri knjige i većeg broja naučnih i stručnih tekstova, uglavnom iz oblasti vanjskopolitičke analize i eurounijskih integracija.

O predavanju

Europska unija jedna je tema o kojoj u Bosni i Hercegovini „svi znaju sve“ – no, najčešće potpuno pogrešno. Cilj ovog modula nije da euroskeptike preobrati u bespogovorne eurooptimiste, već da razjasni osnovne pojmove, razloge i načine funkcioniranja EU i njenih politika, kako bi naše razumijevanje bilo potpuno, a očekivanja od EU realna. Također, vjerujem da ćemo zajedno doći do spoznaje zašto (ne)postoji alternativa eurounijskom članstvu za BiH i zašto to (ni)je samo pitanje političke odluke, već da zahtijeva ozbiljan i dugoročan angažman svih potencijala jednog društva.

O projektu

Akademija za žene, svojim ciljevima i aktivnistima, spaja dvije oblasti koje su mi i lično iznimno značajne i u koje sam uvijek spremna uložiti svoje vrijeme – borbu za ravnopravnost spolova i obrazovanje. Zadovoljstvo mi je da kroz našu saradnju mogu da doprinesem i jednom i drugomni budem dio ove priče.

VIDEO sa predavanja predavanja u okviru modula EU sistem

AFW-logo