Otvoreni poziv za učestvovanje na konferenciji projekta koji finansira EU

Akademija za žene

„Jačanje angažmana žena u političkim i procesima evropskih integracija u BiH“

 Akademija za žene i Humanity in action BiH, sa zadovoljstvom vas pozivaju na konferenciju koja se organizuje u okviru projekta koji finansira Evropska unija u BiH „Jačanje angažmana žena u političkim i procesima evropskih integracija u BiH“, a koja će se održati u dva dijela, 16. – 18. 07. i 23. – 26.07. 2021. godine u Sarajevu.

Na konferencije se predviđa učešće novoizabranih vijećnica na Lokalnim izborima 2020. godine. To će biti prilika za diskusiju s vodećim stručnjacima/kinjama o procesima Evropskih integracija BiH, vrijednostima i načelima EU, te važnoj ulozi lokalnih zajednica i vijećnika/ca u ovom procesu.  Kroz dva modula konferencije će biti upriličene i obuka o svima važnim EU temama. Poseban osvrt će biti na rodnu ravnopravnost, kroz kontekstualizaciju doprinosa lokalnih Gender akcionih planova, te rodno osvješten postupak izrade i analize općinskih/opštinskih budžeta, kako bi se pokazalo na koji način se može konkretno utjecati na raspodjelu novca u budžetima lokalnih zajednica.

Konferencija je također prilika za konstruktivnu raspravu o konkretnim mogućnostima za daljnji angažman vijećnica, a tijekom radionica, kroz grupni rad, biti će sačinjene preporuke o tome kako da općinski budžeti budu rodno odgovorni, s ciljem integrisanja EU principa ravnopravnosti u lokalne nivoe vlasti. Na kraju projekta bit će organiziran završni događaj na kojem će se promovisati ciljevi projekta i predstaviti postignuti rezultati, s naglaskom na preporuke i daljnje aktivnosti.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do ponedjeljka 02.07.2021. na e-mail jasmina@afw.ba ili na broj telefona 062 22 98 66.

Za sve učesnice koje dolaze iz drugih mjesta u Sarajevo, organizatori pokrivaju troškove smještaja, dok putne troškove nismo u mogućnosti refundirati. Napominjemo također da će se sve projektne aktivnosti organizirati uz puno uvažavanje propisa o okupljanju tijekom pandemije COVID-19. 

Ovaj projekat finansira Evropska unija
za stranicu2