Jačanje angažmana žena u političkim i procesima evropskih integracija u BiH

Akademija za žene

Akademija za žene i Humanity in action BiH organizuju konferenciju u okviru projekta koji finansira Evropska unija u BiH „Jačanje angažmana žena u političkim i procesima evropskih integracija u BiH“, a koja će se održati u dva dijela, 16. – 18. 07. i 23. – 26.07. 2021. godine u Sarajevu.

Na konferencije se predviđa učešće novoizabranih vijećnica na Lokalnim izborima 2020. godine. To će biti prilika za diskusiju s vodećim stručnjacima/kinjama o procesima evropskih integracija BiH, vrijednostima i načelima EU, te važnoj ulozi lokalnih zajednica i vijećnika/ca u ovom procesu.  Kroz dva modula rada konferencije će biti upriličene i obuka o svima važnim EU temama. Poseban osvrt će biti na rodnu ravnopravnost, kroz kontekstualizaciju doprinosa lokalnih Gender akcionih planova, te rodno osvješten postupak izrade i analize općinskih/opštinskih budžeta, kako bi se pokazalo na koji način se može konkretno utjecati na raspodjelu novca u budžetima lokalnih zajednica. Konferencija je također prilika za konstruktivnu raspravu o konkretnim mogućnostima za daljnji angažman vijećnica, a tijekom radionica, kroz grupni rad, biti će sačinjene preporuke o tome kako da općinski budžeti budu rodno odgovorni, s ciljem integrisanja EU principa ravnopravnosti u lokalne nivoe vlasti.

Na kraju projekta bit će organiziran završni događaj na kojem će se promovisati ciljevi projekta i predstaviti postignuti rezultati kroz policy dokument, s naglaskom na preporuke i daljnje aktivnosti na lokalnom nivou u svijetlu evropskih integracija BiH.

Napominjemo da će se sve projektne aktivnosti organizirati uz puno uvažavanje propisa o okupljanju tijekom pandemije COVID-19.

za stranicu2