Predavanje za učenike/ice Mješovite srednje škole Gračanica

Akademija za žene

Akademija za žene, u okviru projekta I to je diskriminacija, koji finansira Europska unija uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu suradnju i razvoj, 18.12.2020. godine, realizirala je predavanje na temu “Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada” za učenike/ce završnih razreda ekonomskog smjera JU Mješovita srednja škola Gračanica.

za stranicu2