Predavanje za studente/ice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Akademija za žene

Akademija za žene, u okviru projekta I to je diskriminacija, koji finansira Europska unija uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu suradnju i razvoj, 08.12.2020. godine, realizirala je predavanje na temu “Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada” za studente/ice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

za stranicu2