Predavanje za učenike/ice JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla

Akademija za žene

Akademija za žene, u okviru projekta I to je diskriminacija, koji finansira Europska unija uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu suradnju i razvoj, 24.11.2020. godine, realizirala je predavanje na temu “Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada” za učenike završnih razreda JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla.

za stranicu2