Otvoren poziv za treću generaciju polaznica programa Žene za žene - solidarnošću do promjena

Akademija za žene

Nakon što su dvije generacije polaznica uspješno prošle kroz edukaciju, otvaramo poziv za treću generaciju programa Žene za žene – solidarnošću do promjena. Akademija za žene, uz podršku European Endowment for Democracy (EED), nastavlja sa realizacijom projekta kojim se povezuju žene svih dobnih skupina, koje su aktivne u različitim oblastima javnog života, kako bi se osnažile da zajedničkim djelovanjem mijenjaju loše prakse u društvu. Pozivamo sve vas koje dijelite interes za ovakav vid neformalne edukacije da popunite prijavni obrazac u odnosu na to da li ste članica političkog subjekta ili niste politički aktivni.

  • Poziv je otvoren do nedjelje, 07.03.2021.
  • Listu sa odabranim polaznicama ćemo objaviti u utorak 09.03.2021.
  • Napominjemo da će se prva sesija predavanja, u trajanju od tri dana, održati krajem marta ili početkom aprila, a druga sesija, takođe trodnevna, krajem aprila.
Prijavni obrazac za članice političkih subjekata
Prijavni obrazac za žene koje nisu članice političkih subjekata 

U nastavku pogledajte video u kojem polaznice prve generacije govore o svojim utiscima i šta im je program Žene za žene donio.
za stranicu2