Svetozar Pudarić

Akademija za žene

Biografija

Diplomirao arheologiju 1982. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Politikom se bavi još od 1976. godine kada je pristupio Savezu komunista Jugoslavije. Nakon raspada Saveza političku karijeru nastavlja u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine unutar koje je obnašao različite funkcije. Pored toga je obnašao i razne javne funkcije, kao što su odbornik u Skupštini Grada Sarajeva, poslanik Skupštine Kantona Sarajevo, delegat u klubu Srba Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, poslanik u Predstavnčki dom Parlamenta FBiH, te je 2011. izabran za Potpredsjednika Federacje Bosne i Hercegovine. Danas radi u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

O predavanju

Fokus razgovora sa učesnicima /ama će biti presjek kroz istorijat razvoja pojma i sadržaja politike kao društvene djelatnosti, ukazivanjem na značaj pravilnog shvatanja njenog mjesta i uloge u društvu, kao i kompleksnosti interakcje različitih vidova u kojima s ona ispoljava.

O projektu

Ovo znanje, ma kako teoretski zvučalo, potrebno je kako bi se maksimalno iskoritile sve mogućnosti i ovladalo vještinama koje su neophodne u prakticiranju politike kao poziva, al i kao intrumenta za artikulisanje i ostvarivanje različtih društvenih cjljeva u okvirima zakonitih i društveno prihvatljivih formi političkog organizovanja i djelovanja.p

AFW-logo