Ajna Katica

Akademija za žene

Biografija

Završila je Prvu bošnjačku gimnaziju u kojoj je pohađala Cambridge International Center gdje je položila za AICE diploma, te se uključila u hor i novinarski klub. U novinarskom klubu je pisala mnoge kolumne koje su bile dio školskog časopisa ‘Vrelo’. Bila je dio mnogih foruma kao što su European Youth Parliament, Yugosphere, Model United Nations u Sarajevu i Dohi. Članica je omladinskog panela koji se zajedno sa UNICEF-om, EMMAUS-om i Save The Children-om fokusira na cyber bullying i sve što je vezano za  opasnost za djecu na internetu  Upisala je International University Satajevo gdje će studirati svoju najveću ljubav – psihologiju. Ajna je jedna u učesnica na Akademiji političke pismenosti mladih u BiH, te će na drugom modulu predstaviti rezultate školskog projekta u koji je bila uključena a koji se bavi položajem žena u BiH.

AFW-logo