Prof. dr. Vedad Smailagić

Akademija za žene

Biografija

Na Univerzitetu u Sarajevu je studirao germanistiku gdje je i doktorirao, a trenutno je profesor germanističke lingvistike. Polja naučnog interesa su gramatika, tekst, kulturna semiotika, te suodnos jezika i medija. Autor je mnogih naučnih članaka, tri naučne i stručne knjige te prijevoda knjiga sa islamskom tematikom sa njemačkog na bosanski jezik. Član je nekoliko međunarodnih naučnih udruženja i redakcija različitih međunarodnih redakcija.

O predavanju

Fokus razgovora sa učesnicima /ama će biti koncept modernog društva, prije svega modernog evropskog društva, kojeg se karakterizira kroz sljedeće pojmove: demokratija, liberalizam, ljudska prava, internacionalizam, sloboda, politička odgovornost i slično. Učesnici i učesnice će kroz tekstove (političke govore, novinske tekstove ili zakone) koji tematiziraju državnu politiku analizirati navedene pojmove odnosno koncepte koji se kriju iza riječi.

O projektu

Razultat ovakvog rada je prije svega upoznavanja temeljnih političkih i društvenih koncepta moderne Evrope iz evropske perspektive. To će nas dovesti da bolje refleksije o našim vlastitim konceptima, bitnim razlikama a na koncu i do bolje razumijevanja Evrope kao kulturno-historijskog i društveno-političkog koncepta. Želimo razumjeti šta podrazumijeva „ulazak u Evropu odnosno u EU“ i kako se taj put odražava na promjenu političke svijesti i aspekata razumijevanja politike.

AFW-logo