Samir Beharić

Akademija za žene

Biografija

Samir Beharić je nagrađivani omladinski aktivista koji radi pri Centru za obrazovanje i druženje u Jajcu kao koordinator za međunarodne projekte, gdje je implementirao projekte vezane za borbu protiv etničke segregacije u obrazovanju. Kroz svoj aktivistički angažman u različitim nevladinim organizacijama pokretao je inicijative za poboljšanje studentskog standarda na Univerzitetu u Sarajevu i drugim visokoškolskim ustanovama u BiH. Samir je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a tokom dodiplomskog studija je kao stipendista Europske komisije i Turske vlade studirao na univerzitetima u Berlinu, Rimu i Samsunu. Kao stipendista Konrad Adenauer Fondacije, trenutno završava magisterij iz Studija globalizacije na Univerzitetu u Beču i Univerzitetu u Leipzigu. Njegova magistarska teza se bavi uticajem međunarodnih studentskih razmjena na odliv mozgova.

O predavanju

Tokom interaktivnih predavanja ćemo analizirati zbog čega mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, te šta bi ih motivisalo na povratak i/ili ostanak. Diskutovat ćemo o percepciji mladih ljudi o životu u BiH i inostranstvu, te polemisati o nevladinom i političkom angažmanu mladih ljudi u BiH. U tom kontekstu, nameću se brojna pitanja. Na koncu naših predavanja, učesnici i učesnice će sačiniti prijedlog borbe protiv odliva mozgova i ponuditi strategiju pretvaranja odliva mozgova u cirkulaciju mozgova.

O projektu

Očekujem produktivne diskusije i konkretne prijedloge od učesnika i učesnica za koje smatram da predstavljaju buduće stubove bh. društva. Prepoznati potencijal mladih ljudi i motivisati ih da iskoriste svoje znanje, vještine i energiju su ključni preduslovi za brže i manje bolno napredovanje ka članstvu u NATO i EU. Mladi iz Bosne i Hercegovine su njen najveći resurs. Kao takvi, oni ne smiju „čekati da dođu na red“, već sami trebaju preuzeti političke centre moći i tako se izboriti za svoja prava. Ovaj projekat smatram kamenom temeljcem za osnaživanje novih mladih generacija koje imaju priliku da izgrade odgovornu i inkluzivnu političku arenu po mjeri njih samih.

AFW-logo