Prof. dr. Suad Arnautović

Akademija za žene

Biografija

Predaje kao profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (Odsjek političke nauke). Predaje nastavne discipline: Politički sistem BiH, Analiza politika, Politički pluralizam u BiH, Parlamentarne studije, Politički marketing i Izborni sistemi. Predaje na zajedničkom postdiplomskom studiju Menadžment u razvoju lokalnih zajednica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u različitim časopisima, monografijama i zbornicima radova, kao i više autorskih članaka, osvrta i komentara u dnevnim i sedmičnim printanim medijima. Osnivač je Centra za izborne studije Bosne i Hercegovine.

O predavanju

Fokus razgovora sa učesnicima/ama će biti kontroverze o izborima i izbornom sistemu u Bosni i Hercegovini.

 O projektu

Očekujem da ćemo voditi diskusije o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini u kontekstu našeg političkog i ustavnog uređenja radi boljeg razumijevanja samog procesa.

AFW-logo