Doc. dr. Amer Osmić

Akademija za žene

Biografija

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu ( Odsjek sociologija ), gdje radi kao docent na predmetima: Metodologija, Akademsko pisanje, Sociologija mladih i sociologija migracija. Sudjelovao je na više projekata, uključujući projekat BeCAN ( FP7 ), RRPP Western Balkans i Studija o mladim u BiH 2015 i 2019. Učestvovao je na više naučnih i stručnih konferencija i kongresa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

O predavanju

Fokus razgovora sa učesnicima /ama će biti o razumijevanju demokratije u Bosni i Hercegovini, političkoj participaciji i populizmu te političkoj odgovornosti kako političara tako i birača.

O projektu

Očekujem da ćemo voditi diskusije o procesu demokratizacije bosanskohercegovačkog društva, političkoj socijalizaciji, kulturi i obrazovanju u vremenu sveprisutnih izazova populizma, te zašto je važno da građani na izborima biraju, a ne glasaju.

AFW-logo