Akademija za žene je od 23. do 25.04.2021. godine, organizovala drugi trodnevni dio edukacije u okviru projekta “Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“ za treću grupu polaznica.

Diskusije, predavanja i vježbe od petka do nedjelje, u čujem je fokusu bilo široko polje medijske pismenosti i građenja mostova i povezivanja među ženama različitih funkcija i uloga u našem društvu, vodile su Zlatiborka Popov Momčinović, Medina Muhamedagić, Alma Dautbegović Voloder, te Alen Kristić.

Edukacija je započela predavanjem Alena Kristića, koji vodi Centar za mirovno obrazovanje, i koji je tokom svog predavanja polaznicama pružio priliku da, kroz brojne primjere, zajedno prodube znanje o osnovnim pojmovima političkih ideologija s osvrtom na bh. političku stvarnost. U drugom dijelu predavanja bilo je riječi o inspirativnim svjetski poznatim primjerima politilčarki, nobelovki i mirotvorki koje su svojim djelovanjem pomjerale granice. U fokusu je bio politički portret nobelovke Wangari Muta Maathai, kroz čiji primjer se tragalo za mogućim izvorima političke mašte i oblicima političkog aktivizma u lokalnim zajednicama i u našoj zemlji.

Subotnje jutro je počelo predavanjem prof. dr. Zlatiborke Popov-Momčinović,  vanredne profesorice političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kako bi žene u javnom prostoru mogle da djeluju aktivistički, politički ili akademski, neophodno je da znaju za historiju djelovanja žena sa ovih prostora. To je bio osnovni cilj predavanja pod nazivom – Historija ženskih udruživanja i feminizma u Bosni i Hercegovini – ženski pokret – Artikulacija jedne kontrakulture. Profesorica je govorila  o kontiniutetu borbe žena za poboljšanje vlastitog položaja i samodefiniciju u različitim periodima BiH i na različite oblike otpora, koje su pružale sistemu u posljednjih sto godina. Predavanje je istaklo važnost razumevanja ženskog aktivizma u različitim periodima i u današnjim okvirima, ne gubeći iz vida činjenicu da je fokus javnosti često na institucionalizovanim mehanizmima rodne ravnopravnosti i na zastupljenost žena u formalnim političkim institucijama (vladama, parlamentima) i organizacijama (političkim partijama). Na kraju, kroz primjer žena Kruščice, postalo je jasno da aktivisktinje kroz hrabri aktivizam na terenu, ipak, utiču i na formalne političke procese, pored toga što stvaraju ženske prostore djelovanja koji su u funkciji artikulacije javnog dobra kroz svoj angažman.

Drugi dan edukacije zaokružen je predavanjem, a nakon toga i primjenom znanja kroz praktičan rad. Medina Muhamedagić, psihologinja i psihoterapeutkinja, učesnice radionice je naučila kako da savladaju strah od javnog nastupa. Pokazano je da je trema normalna stvar s kojom se bori velika većina ljudi te kako se uprkos tremi može uspješno javno nastupati. Kroz praktične zadatke polaznice su usvojile tehnike, znanja i alate koji mogu pomoći za savladavanja treme te jačanja samopouzdanja. Osnovni cilj je bio da nakon radionice polaznice budu samouvjerenije i svjesniji svojih govorničkih i prezentacijskih sposobnosti.

Treći dan edukacije bavio se temama vezanim za medijsku kulturu i kako političarke i aktivistice u BiH mogu da koriste medije“ o kojoj je govorila poznata bh. novinarka Alma Dautbegović – Voloder. Nakon uvodnog dijela u okviru kojeg je kratko bilo riječi o savremenom medijskom okviru, medijskoj reprezentaciji političarki, stereotipima i predrasudama koje njihovo medijsko predstavljanje prati te načinima sprječavanja širenja predrasuda, polaznice su se praktično bavile vježbanjem nastupa u medijima. Tokom praktičnog dijela simulirao se javni nastup u različitim okolnostima, zaključno sa televizijskim nastupom, pred kamerom, a najvažniji dio je bio analiza nastupa svake od polaznica, koju je dala voditeljica praktičnih vježbi, ali su i polaznice mogle da komentarišu jedna drugu, ističići dobre strane ali i šta treba popraviti.

Ovim predavanjem je i treća grupa polaznica uspiješno završila šestodnevni program intenzivnih edukacija u okviru projekta Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena. Podijeljeni su certifikati i skicirane ideje za dalju saradnju kroz zajedničke buduće akcije.

Program Žene za žene – solidarnošću do promjena realizira se uz finansijsku podršku European Endowment For Democracy.