Polaznice/i druge generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH imali su priliku tokom tri dana, od 23. do 25. aprila 2021. godine, da uče i razgovaraju o brojnim temama vezanim za Europsku uniju.

Modul su otvorila predavanja profesorice doktorice Nedžme Džananović Miraščija, sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu .  Kao uvod u teme bilo je riječi o tome šta znamo ili ne znamo o EU, koje su nam asocijacije i pitanja koja nas najviše zanimaju. Kako bi se predavanja kontekstualizirala, prvo je dat historijat razvoja EU kroz šest decenija njenog postojanja, do danas.  Detaljno se prošlo kroz institucije Europske unije i njihove nadležnosti, sastav, specifičnosti, djelovanje. Od profesorice su polaznice/i slušali o genezi razvoja EU zajednice, o ideološkim grupacijama i odborima unutar Europskog parlamenta, o imenovanjima i kredibilitetu kandidata/kinja za Europsku komisiju, o Sudu pravde EU. Posebno je bilo riječi o vanjskoj i sigurnosnoj politici EU, a polaznice/ke je dodatno zanimala politika proširenja EU. Cilj predavanja i diskusije je bio da razjasni osnovne pojmove, razloge i načine funkcioniranja EU i njenih politika, kako bi polaznice/i mogli bolje da razumiju EU politike i da imaju realna očekivanja od ovog sistema. Tokom predavanja diskutovalo se i o tome postoji li alternativa članstvu BiH u EU i zašto to nije samo pitanje političke odluke, te je postalo jasno da članstvo u EU zahtijeva ozbiljan i dugoročan angažman svih slojeva našeg društva. S obzirom na aktuelnu situaciju sa pandemijom, bilo je riječi i o tome kako je EU odgovorila na izazove koje je virus Covid19 izazvao – od zdravstva, preko solidarnosti do ekonomije.

Nakon ovog bloka predavanja, doc. dr Jasmin Hasić, sa Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, polaznice/ke prvo upoznao sa osnovama pravnog sistema EU, pojmovima vezanim za demokratiju, kao i političkim osnovama proširenja i odnosa BiH i EU. Polaznici/e Akademije su imaju priliku da uče od stručnjaka koji je radio u Evropskom parlamentu, Ambasadi Bosne i Hercegovine u Briselu, te Centru za sigurnosne studije u Sarajevu, i koji je pred njih postavio pitanje o tome šta se sve može uraditi dok se čeka pridruživanje EU, kroz građanske inicijative, mini-udruživanja i ostale načine djelovanja. Kroz ovakav rad polaznici/e su mogli da dobiju konkretne ideje i nadograde svoje kapacitete za efektivno djelovanje u javnoj sferi.

Posljednjeg dana edukacije polaznici/e su bili podijeljeni po grupama i svaka od grupa je dobila zadatak da razvije ideju i korake kampanje za Europsku građansku inicijativu. Ovim praktičnim radom u grupama je moderirao Jasmin Hasić, a ovom poučnom vježbom, iz koje su proizašle 3 zanimljive ideje za kampanju, završen je modul koji je polaznicama i polaznicima dao znanja i alate za razumijevanje i snalaženje u političkom, ekonomskom i pravnom sistemu Europske unije.

Projekat Akademija političke pismenosti mladih u BiH realizuje se uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke.